Proces czyszczenia suchym lodem

Mieszanina sprężonego powietrza i granulatu suchego lodu jest wydmuchiwana pod wysokim ciśnieniem, w kontakcie z czyszczoną powierzchnią w pierwszym momencie następuje efekt szoku termicznego. Osad, brud i zanieczyszczenia stają się kruche i tracą dobre połączenie z czyszczoną powierzchnią.

Drobinki suchego lodu po odbiciu od czyszczonej powierzchni natychmiast sublimują, w efekcie tego proces ten jest bardzo „czysty” – tzn. nie generuje zanieczyszczenia i zapylenia otoczenia. Jest to bardzo istotne np. w zakładach spożywczych (czyszczenie maszyn do produkcji spożywczej), halach fabrycznych (np. czyszczenie maszyn) oraz wszędzie tam gdzie tradycyjne piaskowanie jest niewskazane.

Cząsteczki suchego lodu posiadają małą gęstość, w związku z tym łatwo rozpryskują się przy uderzeniu i momentalnie odparowują. Nie dochodzi do uszkodzeń czyszczonych części, co skutkuje ich wolniejszym zużyciem. Suchy lód nie zalega w trudno dostępnych miejscach urządzeń, nie przyśpiesza mechanicznego zużycia, nie wywołuje korozji, zwarć w układach elektrycznych, nie generuje aerozoli będących nośnikiem bakterii, ma właściwości anty-utleniające i bakteriostatyczne.

Czym jest suchy lód?

Suchy lód to dwutlenek węgla w fazie stałej. W porównaniu do powszechnie znanego i dostępnego lodu powstałego z wody, można wyróżnić przede wszystkim dwie ważne cechy:

a) Temperatura suchego lodu : -78,5°C
b) Suchy lód sublimuje w kontakcie z ciśnieniem atmosferycznym

Proces produkcji suchego lodu polega na gwałtownym obniżeniu ciśnienia w komorze napełnionej ciekłym dwutlenkiem węgla – w efekcie następuje jego równie szybkie ochłodzenie oraz „zamrożenie” czyli przejście w fazę stałą. Następnie powstały „śnieg” jest prasowany i przybiera określoną formę – mogą to być tzw. „paletki” – czyli wałeczki o różnych średnicach, można również uzyskać blok o dowolnych kształtach.

Tajemnica sukcesu tkwi w procesie sublimacji

Sublimacja jest to proces przejścia z fazy stałej bezpośrednio w fazę gazową (z pominięciem fazy ciekłej). W normalnych warunkach otoczenia suchy lód wykazuje właśnie tę cechę i m.in. dzięki temu ma bardzo szerokie pole zastosowań – w chłodnictwie, w transporcie, w laboratoriach, w procesie „piaskowania” suchym lodem, w procesie kurczenia metali w przemyśle, a także w …. fotografii, reklamie, efektach specjalnych do filmów, na imprezach jako dodatek do drinków.

Naturalna sublimacja cząstek suchego lodu, eliminuje koszty zbierania i usuwania medium czyszczącego. Czyszczenie suchym lodem pozwala utrzymać urządzenia w czystości i sprawności, dzięki czemu prawdopodobieństwo awarii jest znacznie mniejsze.

Technologia przyjazna dla użytkowników środowiska:

Metoda czyszczenia suchym lodem jest bezpieczna dla materiału bazowego – nie uszkadza czyszczonej powierzchni. Nie wytwarza wtórnych zanieczyszczeń. Naturalna sublimacja cząstek suchego lodu, eliminuje koszty zbierania i usuwania medium czyszczącego.

Nie uwalnia szkodliwych gazów do atmosfery.

Suchy lód uzyskuje się, jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych z odzyskanego CO2. To znaczy nie produkuje się i nie dodaje do atmosfery nowych cząsteczek, CO2, a więc nie przyczynia się do zwiększania efektu cieplarnianego.

Suchy lód jest środkiem nietoksycznym, czyli nie stwarza zagrożenia dla pracowników, w odróżnieniu od niebezpiecznych metod chemicznych. Eliminuje kontakt pracownika z agresywnymi mediami.

Suchy lód jest produktem całkowicie naturalnym, bezwonnym, niepalnym, bakteriostatycznym.

Przemysł metalowy, odlewnie

 • Rdzennice
 • Matryce, formy
 • Walcownie/ rolki linii walcowniczych
 • Roboty spawalnicze
 • Stanowiska pracy
 • Stalowe części maszyn

Przemysł tworzyw sztucznych
i gumy

 • Prasy do gumy
 • Formy wtryskowe do
  tworzyw i gumy
 • Formy do poliuretanów PUR
 • Taśmy i rolki przenośników
 • Ślimaki wytłaczarek
 • Instalacje przetwórstwa
  tworzyw sztucznych i gumy
 • Powierzchnie wyrobów przed lakierowaniem, malowaniem

Inne usługi

 • Renowacja starych samochodów
  i innych maszyn
 • Wagony kolejowe,
 • Centra handlowe, schody ruchome,
 • Ściany, cegła, kamień
 • Płyty chodnikowe, bruk
 • Place, parki
 • Usuwanie gum do żucia
 • Wyroby z twardego drewna
 • Fasady budynków
 • Tablice reklamowe, kabiny ciężarówek, innych pojazdów
 • Budynki publiczne, sale widowiskowe, hale produkcyjne
  i ich wyposażenia

Czyszczenie przemysłowe

 • Łopatki turbin
 • Rurociągi, zawory
 • Przewody i kanały wentylacyjne
 • Instalacje elektryczne
 • Taśmociągi
 • Maszyny do budowy dróg, zbiorniki, środki transportu,
  stacje napełniania
 • Zbiorniki magazynowe, hale produkcyjne
 • Szafy elektryczne
 • Stalowe części maszyn
 • Wymienniki ciepła
 • Elektrownie, ciepłownie
 • Silniki spalinowe
 • Autobusy, ciężarówki,
  (silniki, skrzynie biegów)